جینسینگ، راهکاری جدید برای مبارزه با سرطان روده بزرگ

جینسینگ، راهکاری جدید برای مبارزه با سرطان روده بزرگ

یک مقاله تحقیقاتی جدید نشان می‌دهد که شاه گیاه جینسینگ، ممکن است نقش موثری در مبارزه با سرطان روده بزرگ داشته باشد. محققان در این مقاله اثرات جینسینگ را بر روی تغییرات اپی ژنتیکی در سلول‌های سرطانی مورد بررسی قرار داده‌اند.

پیدا کردن روش‌های ایمن و موثر برای درمان سرطان روده بزرگ یکی از بزرگترین چالش‌های محققین حوزه سرطان است. این مقاله نشان می‌دهد که تغییرات اپی ژنتیکی ممکن است راهکار موثری جهت درمان انواع سرطان‌ها باشد.

به تازگی، مشخص شده است که تعدادی از ترکیبات طبیعی می‌توانند به عنوان تنظیم‌کننده‌های مهم اپی ژنتیکی عمل کنند. به همین دلیل، محققان با این فرض که جینسنگ ممکن است اثرات ضد سرطانی خود را از طریق تنظیم تغییرات متیلاسیونی DNA در سلول‌های سرطان روده بزرگ اعمال کند، تحقیقی را انجام دادند.

جینسینگ مبارزه با سرطان روده بزرگ

اثرات ضد سرطانی جینسنگ در سرطان روده بزرگ

برای بررسی اثرات ضد سرطانی ترکیبات فعال جینسنگ در سرطان روده بزرگ، مطالعات مختلفی در محیط سلولی انجام شد و سپس نتایج آنها در مدل‌های سه‌بعدی سلولی که حاوی سلول‌هایی از بیماران است، بررسی شد.

تغییرات متیلاسیونی ژنوم با استفاده از کیت‌های مخصوص سنجش متیلاسیون مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آماده نشان داد مصرف جینسینگ به‌طرز معنی‌داری باعث مهار ثکثیر، بقا و مهاجرت سلولی در سلول‌های سرطانی روده بزرگ می‌شود. 

همچنین جینسنگ باعث تقویت آپوپتوز سلولی از طریق تنظیم ژن‌های مرتبط با آپوپتوز در سلول‌های سرطانی و همچنین کاهش بیان DNA متیل‌ترانسفرازها (DNMTs) و کاهش سطح متیلاسیون عمومی DNA در سلول‌های سرطانی می‌شود.

تجزیه و تحلیل متیلاسیون ژنوم به‌طور کلی نشان داد مصرف جینسینگ باعث کاهش متیلاسیون DNA در ژن‌های سرکوبگر تومور که در سطح رونویسی غیر فعال شدند، می‌شود. این تغییر به نوعی می‌تواند به احیای فعالیت ژن‌های سرکوبگر تومور که قبلاً در سطح رونویسی غیرفعال شده بودند، کمک کند.

تمام نتایج به دست آمده از مطالعات در محیط سلولی با استفاده از مدل‌های سه‌بعدی سلولی از بیماران مورد بررسی قرار گرفته و تأیید شدند.

به‌طور خلاصه، این مقاله نشان می‌دهد که جینسنگ با تنظیم آپوپتوز سلولی از طریق کاهش DNMTs و تغییر وضعیت متیلاسیون ژن‌های سرکوبگر تومور، توانایی مبارزه با تومورها را دارد.

دوز مصرف جینسینگ شمس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت مشاوره

جهت دریافت مشاوره از فرم زیر استفاده نمایید